Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Inese Ruļuka,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu parlamenta konsultanteLīvānu novada vakarskolai – 15!


Šogad decembris ir Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas jubilejas mēnesis – mums aprit piecpadsmit gadi. Tāds aušīgs pusaudžu vecums, kad, atskatoties vēsturē, var teikt, paveikts ir daudz, bet pie sasniegtā neapstāsimies. Par to liecina gan skolas izremontētās mācību telpas un krāsainais skolas vizuālais tēls, mācību līdzekļu tehniskais nodrošinājums, mācību sasniegumi un skolas sabiedriskā dzīve. Kopš vakarskolas dibināšanas 1999. gadā skolas vīzija ir palikusi nemainīga, atgādinot, ka vakarskola ir ne tikai jauniešu un pieaugušo kultūrizglītības centrs, kas cilvēka mūža ilgumā rada iespēju personības vispusīgai attīstībai un sekmē konkurētspēju darba tirgū, bet arī skola jauniešiem un pieaugušajiem, kuri ir gatavi gan mācīties, gan strādāt un rūpēties par savu ģimeni. Mūsu skolā ir padomāts arī par jaunajām māmiņām, jo 2011. gada nogalē, pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda projekta līdzekļiem, skolā tika  atklāta skaista un krāsaina rotaļu istaba, kur  uzraudzībā  mācību stundu laikā var atstāt savus mazuļus.


Kopš skolas pirmsākumiem direktores pienākumus veic Ilze Vanaga, kuras vadībā skolā strādā 11 skolotāji un 3 tehniskie darbinieki. 2013./2014. m. g. skolu par savējo mācību iestādi ir izvēlējušies 118 skolēni no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām un novadiem (Līvānu, Krustpils, Jēkabpils, Daugavpils, Salas, Ilūkstes novadi un pat Rīga). Vakarskolā tiek īstenotas trīs programmas, lai skolēni varētu iegūt konkurētspējīgu pamatskolas un vidusskolas izglītību: vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (klātiene un neklātiene).


Vairākums skolēnu, kuri izvēlās mācīties vakarskolā ir motivēti,  apzinās savas vājās un stiprās puses, prot plānot laiku, zina, kādam mērķim ir uzsākuši mācības. Taču reizēm pastāv arī Mītiskais tēls – vārdā “Ne”. Ja kāds negrib mācīties, neprot uzvesties, neiet uz skolu, tad viņš pats izvēlas vai viņu sūta uz vakarskolu. Ir taču acīmredzams, ja visi minētie “Ne” mācītos vakarskolā, tad, pirmkārt, tā būtu pārpildīta, otrkārt, dienas skolās būtu vieni vienīgi izcilnieki. Taču ar šo “Ne” arī šeit, vakarskolā, nevar tik viegli tikt cauri. To atklāj arī mūsu skolas mācību sasniegumi, jo skolēni ne tikai piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un dažādās izglītojošās apmācībās un semināros, bet arī, izvērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus, 2011. gadā  un 2012. gadā mūsu skola ir bijusi nominēta „Draudzīgā Aicinājuma” Skolu reitingā kā labākā Latvijas vakarskola, iegūstot divas balvas „Lielā Pūce”. Arī 2013. gadā  bijām otrā labākā vakarskola Latvijas vakarskolu grupā.  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai  ir  savas tradīcijas, skolēni aktīvi iesaistās Jaunsardzes  un Zemessardzes kustībā, savas radošās idejas,  mācoties jaunas prasmes un iemaņas, realizē darba un sadzīves prasmju pulciņā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās”.


27. decembrī  plkst. 19.00 aicinām visus pedagogus, absolventus un skolēnus uz Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 15 gadu Dzimšanas dienas svinībām – Ziemassvētku eglīti.Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti