Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas akreditētās izglītības programmas

Programma

Klases

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma

kods 23011811

8.-9. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

kods 31011012

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

kods 31011013

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena  tālmācības izglītības programma

kods 31011013


10.klase

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019.m.g.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām 2018./2019. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma  - (jāmācās 4 dienas nedēļā);

Klātienē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10., 11.  un 12. klasē  (jāmācās 4 dienas nedēļā);

Neklātienē vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmā 10.,11. un 12.klasē (jāmācās 2 dienas nedēļā).

Īpašie piedāvājumi:

Tālmācība (iespēja mācīties, izmantojot skolas elektronisko mācību vidi  internetā);

Individuāla pieeja un atbalsts. Palīdzība jauniešiem, kuriem mācības sagādā  grūtības.

Interešu izglītība (floristika, darba un sadzīves prasmes, vokālais ansamblis u.c.).

Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni 65342942, 29537335.Iesniedzamie dokumenti:


1. 
Iesniegums (aizpilda skolā).


2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli).


3. Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).


4. Darba vietas izziņa (ja strādā).


5. Jāuzrāda pase.Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti