Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas akreditētās izglītības programmas

Programma

Klases

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma

kods 23011811

8.-9. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

kods 31011012

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

kods 31011013

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena  tālmācības izglītības programma

kods 31011013


10.klase

Audzēkņu uzņemšana 2017./2018.m.g.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām 2017./2018. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):

Īpašie piedāvājumi:

Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni 65342942, 29537335.


Iesniedzamie dokumenti:


1. Iesniegums (aizpilda skolā).

2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli).

3. Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).

4. Darba vietas izziņa (ja strādā).

5. Jāuzrāda pase.


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti