Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Jauns mācību veids Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - TĀLMĀCĪBA !


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola aicina ikvienu, kurš dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav ieguvis vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 2012./2013.m.g., pievienoties audzēkņu pulkam un iegūt izglītību klātienes vai neklātienes formā latviešu valodā, tai skaitā TĀLMĀCĪBAS formā.

 

Jaunums! Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 2012./2013.m.g. 10.klasei piedāvā iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībās formā bez maksas. Mācies ar prieku caur internetu sev vēlamā laikā no jebkuras vietas pasaulē.

 

Tālmācība ir risinājums, lai savienotu mācības ar darbu, ģimeni. Tālmācības audzēkņiem mācību process galvenokārt notiek patstāvīgi, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (būs nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu). Visi mācību materiāli būs pieejami internetā, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas Moodle vidē. Sākoties mācību gadam, skola nodrošinās apmācības, kā praktiski strādāt Moodle vidē, konsultēs, kā notiks informācijas apmaiņa, mājas darbu un ieskaišu darbu iesūtīšana. Katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko mācīšanās laiku un tempu, atbilstoši sastādītajam individuālajam mācību plānam.

 


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti