Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja


Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē –

prioritātes un izaicinājumi jauniešiem


2015. gads Latvijai ir nozīmīgs ar vairākiem straptautiskiem kultūras un politikas notikumiem. Viens no tiem ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, kas ilgs sešus mēnešus, noslēdzoties 2015. gada 30. jūnijā. Lai popularizētu jauniešu vidū Eiropas Savienības pamatvērtības, sekmētu jauniešu līdzdalību un veicinātu vidusskolēnu interesi par Latvijas prezidentūras prioritātēm  Eiropas Savienības Padomē, jau otro gadu pēc kārtas 22. aprīlī Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā  un Līvānu novada vidusskolām rīkoja politiskās izglītības pasākumu “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē – prioritātes un izaicinājumi”. Pasākumā piedalījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 10.–12. klases skolēni un skolotāji – konsultanti.


Pasākuma laikā skolēniem, atbildot uz  testa jautājumiem, bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par  ES un Latvijas prezidentūras simboliem, norises gaitu un citiem aktuāliem jautājumiem, iegūstot vērtīgas veicināšanas balvas, iepazīt citus novada vidusskolu skolēnus un, kopīgi darbojoties improvizētajās komisijās, apspriest Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritātes un izaicinājumus. Gatavojot prezentācijas, jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem - ar ko Latvija var lepoties starp ES valstīm, kā Eiropa ir ietekmējusi Līvānu novada attīstību, kādas ir jauniešu līdzdalības iespējas  Eiropas Savienības notiekošajos procesos un kā Latviju saglabāt kā „zaļāko” valsti Eiropā? Noslēdzoties pasākumam, “brīvā mikrofona” stilā ikvienam dalībniekam tika dota iespēja izteikt savas domas un emocijas par pasākuma norisi. Izskanēja daudz pozitīvu viedokļu gan no skolēniem, gan skolotājiem, uzsverot, ka tā bija lieliska iespēja satikties, iepazīt vienam otru, veidot sadraudzību arī turpmāk, saturīgi un interesanti pavadīt laiku, papildinot un nostiprinot savas zināšanas par ES un Latvijas politiku. Pasākuma laikā gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas skolēniem var noderēt, kļūstot par Eiropas ekspertiem, piedaloties „Eiropas eksāmenā”, ko tiešsaistē š.g. 8. maijā no plkst.8:00 līdz 21:00 var kārtot vietnē www.esmaja.lv.


Liels paldies par  atbalstu  pasākuma veiksmīgai norisei Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai skolotājai Jevgēņijai Golubevai,  Līvānu novada  Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei un  vispārizglītojošo skolu speciālistei Lidijai Pastarei par dalībnieku apliecinājumiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un personīgi Eiropas Savienības mājas Informācijas un konsultāciju sniedzējai Gunitai Ebertei par atbalstu, sagādājot veicināšanas balvas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai un direktores vietniecei izglītības jomā Anitai Svencei par iespēju rīkot pasākumu skolas mājīgajās telpās un tehnisko palīdzību. Sirsnīga pateicība Rudzātu vidusskolas skolotājam Ēvaldam Kārklam par atsaucību, sagatavojot skolēnus.


Pasākuma dalībnieki iepazīšanās aktivitātes laikā simboliski veido ES moto “Vienoti dažādībā”.


Intensīvs un spraigs komandas darbs, pārrunājot Latvijas prezidentūras ES padomē prioritātes un izaicinājumus.Skolēni prezentē savas idejas par līdzdalības iespējām Eiropas Savienībā.Pasākuma dalībnieki pēc apbalvošanas.


Foto: Ē.Kārkls, I.Ruļuka, E.Sproģe


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012