Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja


Vakarskolēni ēno Valsts probācijas dienesta darbiniekus


11. februārī visā Latvijā norisinājās pasaulē atpazīstamā karjeras izglītības programma - Ēnu diena 2015, kuras ietvaros 1.-12. klases skolēni var apmeklēt kādu darbavietu un vairāku stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvju ikdienas darbu un pienākumus. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.  Ēnu diena jau daudzus gadus sekmīgi iekļaujas Latvijas izglītības procesā, aktualizējot karjeras izglītības jautājumus un aicinot skolēnus plānot savu profesionālo nākotni jau skolas laikā. Pateicoties sadarbībai starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.


Šogad arī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 9. klases skolēni Jānis Ivanovs un Edgars Lukjanskis varēja iejusties, kā ir būt kādas profesijas pārstāvja ēnai. Skolēni iepazinās ar Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālās struktūrvienības Līvānu filiālē darbu. Vecākās referentes Kristīne Sorokina un Astrīda Divra iepazīstināja puišus ar Valsts Probācijas dienesta vēsturi, mērķiem un dienesta funkcijām, sodu izpildes gaitu un ikdienā īstenoto darbu, kā arī vecāko referenšu pienākumiem ikdienas darbā ar klientiem. Pārrunājot Ēnu dienā piedzīvoto, abi jaunieši uzsvēra, ka Valsts Probācijas dienesta darbinieces veic sarežģītu, atbildīgu, bet vajadzīgu darbu, motivējot un palīdzot saviem klientiem atgriezties dzīvē ar jaunām vērtībām, kā arī ir aizrautīgas un zinošas sava darba profesionāles. Ēnu dienas noslēgumā jaunieši no dienesta darbiniecēm saņēma arī jaukas pateicības dāvaniņas – svilpi un zīmuli.


Sirsnīgs paldies Valsts probācijas dienesta Līvānos vecākajām referentēm Kristīnei Sorokinai un Astrīdai Divrai par skolēnu laipno uzņemšanu savā darbavietā!


VPD vecākās referentes Astrīda Divra ( no kreisās puses) un Kristīne Sorokina kopā ar LNVMV 9. klases skolēniem Jāni Ivanovu un Edgaru Lukjanski savā  darba kabinetā Līvānos.

Edgars Lukjanskis iejūtas Valsts Probācijas dienesta vecākā referenta lomā.


Jānis Ivanovs Valsts Probācijas dienesta Līvānos vecākās referentes Astrīdas Divras darba vietā.


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012