Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājaLīvānu un Aizkraukles kulturoloģijas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs


“Vārdi māca, bet piemēri aizrauj” – ar šādu devīzi Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā 5. novembrī norisinājās Līvānu un Aizkraukles sadarbības novadu kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības (MA) pieredzes apmaiņas seminārs. Kopīgi ar kolēģiem no Aizkraukles novada pie apaļā galda tika apspriests kulturoloģijas mācību priekšmeta valsts standarta prasību apgūšana mācību stundā un skolas ārpusstundu darbā, kulturoloģijas eksāmena un olimpiādes organizācija Aizkraukles novadā, dalība konkursā “Jaunais kultūras kanons”, kā arī labās prakses piemēri Līvānu novadā – pasākumi vidusskolēniem “Subkultūru festivāls” un “ESam ES – 10”.


Semināra dalībnieki apmeklēja arī Līvānu novada Centrālās bibliotēkas krāsainās telpas, caur  interesanto bibliotēkas darbinieces Elgas Senālas stāstījumu iepazinās ar bibliotēkas darbību un novitātēm kultūras jomā, “Straumes” zālē apmeklēja Indras Celmiņas fotoizstādi un aplūkoja plašo novadpētniecības materiālu klāstu.


Aizkraukles novada kulturoloģijas skolotājiem bija iespēja apmeklēt bagātīgo Līvānu 2. vidusskolas muzeja “Krievu senatne” ekspozīciju,  ieklausīties  skolotājas, slāvu kultūras pētnieces Valentīnas Ivanovas aizraujošajā stāstījumā par krievu kultūru  un tradīcijām. Arī Līvānu mākslas un amatniecības centrā viesiem bija iespēja turpināt iepazīt Līvānu novada vēsturi, aplūkot patstāvīgo centra ekspozīciju par amatniecību Latgalē 19. un 20. gadsimtā, kā arī apbrīnot un sajūsmināties par kādreizējo slaveno Līvānu stikla fabrikas darbinieku meistarību, veidojot no stikla masas plaša patēriņa stikla priekšmetus un unikālus mākslas darbus, kas Līvānu vārdu ir nesuši plašajā pasaulē. Noslēdzoties semināram, kopā ar kolēģiem vienojāmies par sadarbības turpināšanu, tiekoties izbraukuma pieredzes apmaiņas seminārā arī Aizkraukles novadā.


Liels paldies par sadarbību, palīdzību un atbalstu, organizējot pieredzes apmaiņas semināru, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei, Līvānu novada kulturoloģijas skolotāju MA vadītājai Jevgēņijai Golubevai, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai, Līvānu 2. vidusskolas skolotājai Valentīnai Ivanovai, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktorei Intai Vērdiņai un direktores vietniecei Elgai Sēnalai, Līvānu mākslas un amatniecības centra vadītājai Ilzei Griezānei.Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012