Inese Ruļuka,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu parlamenta konsultanteVakarskolas skolēni piedalās neformālās izglītības apmācībās Daugavpilī


Skolēnu rudens brīvdienās no 29. līdz 31. oktobrim  Daugavpilī  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni – mūsu skolas parlamenta pārstāvji Sintija Lukjanska un Elmārs Valainis kopā  ar raksta autori piedalījās  neformālās izglītības apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā”. Kopumā apmācībām bija pieteikušies 68 dalībnieki, taču mēs ieguvām iespēju būt starp 24 labākajiem. Šīs apmācības tika rīkotas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.     Apmācības bija lieliska iespēja satikties Latgales reģiona skolu parlamentu pārstāvjiem un skolotājiem – parlamenta konsultantiem, lai neformālā vidē pārrunātu aktuālos jautājumus par pašpārvaldes lomu, uzdevumiem un resursiem mūsdienu skolā, kopīgi mācītos un  saturīgi pavadītu laiku, piedaloties dažādās komandas veidošanas aktivitātēs. Visi dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību apmācībās.


Pēc apmācībām gan Sintija, gan Elmārs atzina, ka „šīs skolēnu rudens brīvdienas ir bijušas interesantas un aizraujošas, piepildītas ar informāciju, aktivitātēm un jaunām idejām, lai aktīvāk varētu iesaistīt citus skolēnus skolas dzīvē un veidot krāsaināku skolas vidi”.


Pateicamies par atbalstu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai, lieliskajiem apmācību treneriem Līgai Rudzītei un Mārim Grāvim! Īpašs paldies apmācību koordinatorei Mudītei Kiseļovai!


Sintija un Elmārs prezentē savu redzējumu par skolas ideālo skolēnu pašpārvaldi.


Sintija ir talantīga meitene, kas ne tikai tapo uz grābekļa krāsainas šalles un džemperus, bet arī raksta dzeju, par to visi varēja pārliecināties arī Talantu vakarā!


Apmācību dalībnieki piedalās grupas saliedēšanas aktivitātē, ko vada treneri Līga un Māris.


Visi apmācību „Pašpārvalde tuvplānā” dalībnieki.


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāvji Elmārs Valainis, Sintija Lukjanska un skolotāja Inese Ruļuka kopā ar apmācību vadītājiem Līgu Rudzīti un Māri Grāvi Daugavpilī.

Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti

Inese Ruļuka,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotājas piedalās seminārā „Latvijas vēstures mantojums. Pretrunīgā vēsture”


Rudens mēnesis septembris ir ne tikai jauna mācību gada sākums, bet arī laiks jaunām iespējām, izaicinājumiem un zināšanām. 24. septembrī 11 vēstures un sociālo zinību skolotāji no Līvānu novada skolām kopā ar Līvānu novada vēstures un sociālo zinību metodiskās apvienības vadītāju Sandru Maskalāni piedalījās Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajos 12 stundu tālākizglītības kursos – seminārā „Latvijas vēstures mantojums. Pretrunīgā vēsture.” Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolu šajā seminārā pārstāvēja Latvijas un pasaules vēstures, ekonomikas un sociālo zinību skolotāja Jevgēņija Golubeva un Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas skolotāja Inese Ruļuka.


Semināra dalībniekiem bija ne tikai unikāla iespēja apmeklēt bijušajās ASV vēstniecības telpās izvietoto Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju un piedalīties vēsturnieka, ekspozīcijas kuratora Ritvara Jansona saistoši vadītajā nodarbībā „Okupācijas varas Latvijā”, bet arī uzzināt par Okupācijas muzeja iecerēto „Nākotnes Namu” – jauno, balto arhitekta G. Birkerta veidoto piebūvi pie esošā muzeja melnās sienas, lai paplašinātu muzeja telpas, izveidojot jaunas ekspozīcijas. Semināra dalībnieki tikās arī ar 2010. gadā veidotās filmas „Pretrunīgā vēsture” autoru, vēsturnieku Uldi Neiburgu un dalījās savā pieredzē filmas metodiskā materiāla izmantošanā mācību un audzināšanas stundās. Paldies Latvijas Okupācijas muzejam par sagādāto iespēju visiem semināra dalībniekiem dāvināt filmu „Pretrunīgā vēsture”!


Neaizmirstams, fascinējošs un iespaidīgs bija Žaņa Lipkes memoriāla apmeklējums. Žanis Lipke un viņa ģimene ir cilvēcīgo vērtību simbols Latvijas vēsturē, par spīti draudošajām briesmām Otrajā pasaules karā un pēckara laikā, glābjot neskaitāmus cilvēkus no nāves. Ar savu interesanto  un emocionālo stāstījumu visus semināra dalībniekus pārsteidza memoriāla koncepcijas autors, mākslinieks Viktors Jansons, atklājot ne tikai Ž.Lipkes personības daudzšķautnainos aspektus, bet arī  memoriāla simbolisko vēstījumu Latvijas sabiedrībai – būt cilvēkiem jebkurā savas dzīves brīdī. Memoriāla ekspozīcijā bija arī iespēja aplūkot dažādus dokumentus un fotogrāfijas par Ž.Lipkes personību un ģimenes gaitām. Ar Nīderlandes Karalistes vēstniecības atbalstu memoriālā tika atklāta muzeja „Anne Frank House ” ceļojošā un par holokausta vēsturi, cilvēktiesībām un toleranci izglītojošā izstāde „Anne Franka – vēstījums mūsdienām”, ko varēja apskatīt arī semināra dalībnieki. 


Semināra noslēgumā bija iespēja apmeklēt Salaspils memoriālu un klausoties U. Neiburga stāstījumā, iepazīties ar jaunāko vēstures pētījumu atziņām par Salaspils darba nometni. Kā atzina visi novada vēstures un sociālo zinību skolotāji – semināra programma bija izcili organizēta un sniedza plašas teorētiskās un praktiskās zināšanas mūsdienu Latvijas vēstures pētniecībā.


Paldies Līvānu novada vēstures un sociālo zinību metodiskās apvienības vadītājai Sandrai Maskalānei, Līvānu novada domei un Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas vadītājai Ingūnai Rolei par atbalstu semināra apmeklēšanā.


Līvānu novada vēstures un sociālo zinību skolotāji Žaņa Lipkes memoriālā

Inese Ruļuka,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājaLīvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēniem ir gods kalpot Latvijai


„Es sev uzdodu jautājumu: „Ko, Latvija, varu Tev dot?” Savā sirdī saņemu atbildi -savai zemei varu dot sevi, savu mīlestību, savu gudrību, labos darbus. Es esmu devusi jaunsarga solījumu, iestājusies zemessargu rindās, jo man Latvija ir nozīmīga. Es mācos un pilnveidojos, lai vēlāk citiem sniegtu savas zināšanas un pieredzi. Mēs varam apvienoties kopīgam mērķim, lai Latvija kļūst par labāko valsti pasaulē.”

(Mārīte Vilcāne, 12.a klase)


Novembris ir Latvijas mēnesis, kad varam priecāties par mūsu valsts dzimšanas dienu un atcerēties ar pateicību tos varoņus, kuri dibināja mūsu valsti, izcīnīja un nosargāja tās brīvību un neatkarību. 2012. gada 11. novembrī kopā ar pilsētas iedzīvotājiem Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni un skolotājas piedalījās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā un svinīgajā atceres brīdī pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa. Īpašs prieks un lepnums ir par mūsu skolas jauniešiem, kuri šajā mācību gadā uzsāka apmācības Jaunsardzē – Līvānu 313. jaunsargu vienības sastāvā. Svinīgi solot jaunsarga solījumu un atceroties Jaunsardzes devīzi „Augsim Latvijai”, Ilmārs Valainis, Intars Sauskājs, Lāsma Putniņa, Andris Liepnieks, Mārīte Vilcāne un Lina Bogdanova apņēmās uzticīgi un pēc labākās sirdsapziņas kalpot Latvijai.


 Tēvzemes nedēļas ietvaros, skanot patriotiskai mūzikai, aizkustinošiem vārdiem par Latviju un citātiem no skolēnu esejām par tēmu „Ko, Latvija, varu Tev dot?”, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā tika atklāta svinīgā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pēcpusdiena, kas noslēdzās ar kopīgu A. Saulīša filmas „Bermontiāde” skatīšanos. Pasākuma laikā skolas kolektīvu sveica un apliecības skolas jaunsargiem izsniedza Līvānu 313. jaunsargu vienības instruktors Lauris Vaivods.


Paldies skolotājām Jevgēņijai Golubevai un Sintijai Vaikulei par saturīgi veidoto pasākumu un skaisto skolas noformējumu, instruktoram Laurim Vaivodam par atbalstu un iniciatīvu.Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu

atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Eiropas Kustība Latvijā.Līvānu jaunieši: „Mums patīk, ka kāds vēlas uzzināt mūsu viedokli”


2012. gada 5. novembrī Eiropas Kustība Latvijā rīkoja radošu darbnīcu Līvānu vidusskolēniem  ar mērķi noskaidrot, ko jaunieši sagaida no nākamā 2013. Eiropas Pilsoņu gada. 50 vidusskolēni no Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas un Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 12. a klase mērķtiecīgi plānoja konkrētus pasākumus, ko viņi vēlētos realizēt ar ES atbalstu. Apspriesto tēmu lokā – izglītība, nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana, jauniešu informēšana un pilsoniskā līdzdalība. „Ne visi jaunieši apzinās sevi kā ES pilsoņus, jo bieži vien neizprot, ko tas nozīmē. Tomēr ideju netrūkst, un daudzi ir gandarīti par iespēju paust savu viedokli un tikt uzklausītiem”, – tā iespaidos dalās projekta vadošā eksperte Kristīne Gailīte.


Trīs Līvānu skolu skolēni šodien pulcējās pasākumā, kura mērķis ir savlaicīgi gatavoties Eiropas Pilsoņu gadam, uzzinot, kādas aktivitātes un pasākumus jaunieši vēlētos redzēt šī gada ietvaros un turpmāk. Radošo darbnīcu „Jauniešu iespējas Eiropas Pilsoņu gada (2013) ietvaros” rīkoja Eiropas Kustība Latvijā. „EKL, arī es pati, ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Pilsoņu gada veidošanā un tā prioritāšu noteikšanā Eiropas līmenī; šis gads ir lieliska iespēja, kā pietuvināt ES visiem tās pilsoņiem, radot viņiem jaunas iespējas un informējot par jau esošajām” – tā Diāna Potjomkina, otrā projekta eksperte. „Mūs ļoti interesē jauniešu uzskati par Eiropu un par to, kādu Eiropas atbalstu viņi sagaida; tie būs noderīgi mūsu darbā, kā arī šīs idejas nodosim tālāk politikas veidotājiem.” Jauniešiem ir daudz praktisku ideju, kur varētu pielietot Eiropas Savienības / ārvalstu finansējumu un citus resursus, gan starptautiskajos projektos, gan arī vietējā mērogā. Viena no pasākuma atziņām – jauniešiem piemīt veselīgs paškritiskums, piemēram, viņi atzīst, ka pašiem trūkst vēlmes un uzņēmības piedalīties brīvā laika aktivitātēs un sadarboties ar vienaudžiem, kaut arī tas varētu būt ļoti vērtīgi un saistoši. Darbnīcā vidusskolēni atzīmēja, ka ir vajadzīgs vairāk un saistošāk popularizēt jauniešu iespējas Latvijā un ES, īpaši reģionos, lai viņi gūtu šobrīd tik trūkstošo informāciju. Vēl viena atziņa, kas izrietēja gan no pasākumā teiktā, gan no dalībnieku anketām – vidusskolēni vēlas, lai viņiem biežāk jautā viņu viedokli. Grupiņa, kas strādāja ar tēmu „Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā”, uzsvēra nepieciešamību mazināt šābrīža informatīvās barjeras. Viņuprāt, jāstrādā uzreiz vairākos virzienos – ar aptauju palīdzību jānoskaidro, cik sabiedrība (jaunieši) ir informēta par ES aktualitātēm, un attiecīgi jāsniedz piemēroti sagatavota informācija par iespējām piedalīties. Paralēli gan vajadzīga informācija arī par citām ES sniegtajām iespējām. Daudzi priekšlikumi saņemti arī no citām grupām, piemēram: izveidotatsevišķu portālu jauniešiem ar viņiem aktuālām ziņām par ES – to uzturētu speciālisti, kas māk „pārtulkot” oficiālo valodu jauniešiem saprotamā valodā, veidot skolēniem nevis vienkārši apmaiņas, bet gan vasaras universitātes, rīkot „alternatīvas lekcijas, kur jaunieši aktīvi iesaistītos un kaut ko darītu”, u.c. Visas idejas tiks apkopotas un nosūtītas lēmumu pieņēmējiem un nozares nevalstiskajām organizācijām.


Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) līdz šī gada novembrim īstenos Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!”, aicinot skolēnus kļūt aktīvākiem, veicinot latviešu un cittautiešu jauniešu eiropeisko un pilsonisko identitāti un savstarpējo sadarbību. EKL rīkotās radošās darbnīcas un simulācijas spēles veltītas Latvijai un ES aktuālām tēmām – Eiropas Pilsoņu gadam (2013.) un Latvijas prezidentūrai ES Padomē (2015. gada pirmā puse). Projektā kopā ir paredzēts iesaistīt septiņu pilsētu skolēnus – vēl ir atlikusi viena radošā darbnīca Ventspilī, kas notiks 8. novembrī. Idejas un pasākumu rezultāti tiks nosūtīti atbildīgajām Latvijas pārvaldes institūcijām un nozares organizācijām, kā arī izmantoti turpmākajā EKL darbā. Eiropas Kustības Latvijā projekts „Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!” (līguma Nr. 2012.LV/SP/74/01) tiek īstenots Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros.
Inese Ruļuka,

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja


Pieredzes apmaņas brauciens


Lai jaunais mācību gadus iesāktos ar radošām  idejām, 2012. gada 23. oktobrī Līvānu Bērnu un jauniešu centrs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Līvānu novada izglītības iestāžu klašu audzinātājiem un metodisko komisiju vadītājiem, un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā uz Ilūkstes pilsētas un novada izglītības iestādēm.


Ilūkstē pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki iepazinās ar enerģisko un aktīvo Ilūkstes  Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktori Vandu Rimšu, kura pastāstīja, kādas aktivitātes un pasākumi audzināšanas darbā tiek īstenoti Ilūkstes novadā. Pateicoties viņas entuziasmam, darbaspējām un vēlmei saglabāt Ilūkstes novada pagātnes mantojumu, Bērnu un jauniešu centra otrajā stāvā ir iekārtota un papildinātā Sēļu istaba, kas apmeklētājus iepazīstina ar sēļu sadzīves tradīcijām. Patstāvīgajā muzeja ekspozīcijā varējām aplūkot Sēlijas tautas tērpu, iekārtotu guļamistabas un virtuves stūrīti ar Ilūkstes novada cilvēku muzejam dāvinātajām senatnīgajām mēbelēm un sadzīves priekšmetiem, gramafonu un radio kolekciju, traukus, 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta pirmās puses apģērbus un apavus, senās grāmatas, reliģiskos priekšmetus. Kā atzina V. Rimša, paldies jāsaka Ilūkstes novada skolotājiemsenioriem, kuri, dāvinot savus metodiskos materiālus, mācību grāmatas, atmiņu pierakstus, fotogrāfijas un personiskās lietas, papildina muzeja krājumu ar jauniem eksponātiem un kolekcijām. Tādejādi novadpētniecības  muzejs skolēniem var piedāvāt  ne tikai interesantas ekskursijas, bet arī tematiskas mācību stundas, iespēju aplūkot izstādes un līdzdarboties pašiem, rosinot skolēnos interesi par Latvijas un sava novada vēsturi.


Ilūkstes BJC darbojas arī jauniešu multifunkcionālais  centrs, kura sirds un dvēsele ir aktīvie Ilūkstes novada jaunieši kopā ar azartisko jaunatnes lietu speciālisti Viktoriju Kozlovsku. Multifunkcionālais  centrs jauniešiem sniedz iespēju atpūsties, sportot,  organizēt  pasākumus, interesanti darboties un lietderīgi kopā pavadīt laiku, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, sazināties ar jauniešiem Latvijā un ārpus tās. Iepriecina, ka šāda jauniešu multifunkcionālā centra būvniecība drīzumā tiks uzsākta arī Līvānos, lai mūsu novada jauniešiem, būtu iespēja radoši sevi realizēt, attīstīt un pilnveidot.


Ilūkstes 1. vidusskolā mūs, pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekus, sirsnīgi uzņēma direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā Ilga Kaniņa. Daloties pieredzē par audzināšanas darbu, I. Kaniņa pastāstīja, ka katra mācību gada tradīcija ir apkopot skolotāju veidotos metodiskos materiālus audzināšanas darbā, lai arī pārējie kolēģi varētu iepazīties ar tiem un īstenot kādu interesantu ideju, organizējot klases stundas vai tematiskos pasākumus. I. Kaniņa uzsvēra, ka audzināšanas darbā svarīga loma ir ne tikai skolotājam un vecākiem, bet arī vecvecākiem, tāpēc kopš 2001. gada skolēni saviem vecvecākiem dāvina īpašu pateicības koncertu par ikdienā sniegto atbalstu un padomu. Lai suminātu un pateiktos skolēniem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto mācību un audzināšanas darbu, mācību gadu noslēdzot, tiek pasniegta īpaša skolas „Gada balva” dažādas nominācijās, piemēram, „Gada aktīvākā klase”, „Gada klases audzinātājs”, „Gada labdaris” utt. Ilūkstes 1. vidusskolas skolniece, aktīva skolas pašpārvaldes dalībniece Veronika Baltmane mūs iepazīstināja ar skolēnu parlamenta darbību, rīkotajām aktivitātēm un pasākumiem.


Priecājoties par saulaino oktobra dienu un izbaudot gleznaino Sēlijas rudens dabas ainavu, devāmies uz Ilūkstes novada Bebrenes pagastu, lai tiktos ar Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas direktori Ēriku Šaršuni, kura Bebrenes jauniešu iniciatīvu centrā aicināja mūs iejusties skolēnu lomā un piedalīties radošā konfekšu pušķu meistarklasē, ko vadīja floristikas pulciņa skolotāja Elga Vuškāne. Bebrenes pagasta skolēniem ir unikāla iespēja katru dienu izjust vēstures elpu, jo 19. gadsimta beigās uzceltā Bebrenes pils un apkārtne kopš 1921./1922. mācību gada tiek izmantota skolas vajadzībām. Arī mēs Bebrenē izmantojām iespēju kaut nedaudz pieskarties vēsturei, iejusties grāfu lomā, vizinoties ar zirgu pajūgu pils parkā. Pateicoties skolas direktorei, kura bija mūsu pavadone pils tumšajos pagrabos, neaizmirstams piedzīvojums bija sastapšanās ar Bebrenes pils spoku un viņa draugu Sikspārni, ar kuriem kopā mēs veicām dažādus uzdevumus: drosmīgi devāmies pils pazemes ejā, dziedājām un dejojām utt., saņemot kā balvu iespēju baudīt gardo un veselīgo miežu putru, īpašo pils pagraba dzērienu un kraukšķīgo maizīti. Īpašā vēsturiskā gaisotne, piedāvātās aktivitātes un gleznainā daba bija kā atklājums un pamudinājums mums, klašu audzinātājiem, kopā ar skolēniem klases ekskursijā atgriezties Bebrenē.
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012