Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājaLīvānu novada vidusskolēni piedalās pasākumā „Esam ES – 10”


2014. gada 1. maijā Latvijai ir vēsturiska diena, jo aprit desmit gadi kopš mūsu valsts ir pievienojusies Eiropas Savienības dalībvalstu pulkam. Eiropas Savienība (ES) ir  28  Eiropas valstu ekonomiskā un politiskā apvienība, kas darbojas uz valstu starpā noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti kopīgie mērķi, politikas un tiesību sistēma, institūcijas, to funkcijas un lomas lēmumu pieņemšanas procesā. Atzīmējot šo gadadienu Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā  un Līvānu novada vidusskolām 2014. gada 17. aprīlī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā rīkoja Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā 10. gadadienai veltītu pasākumu „ESam ES – 10”. Pasākumā piedalījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 10. –12. klases skolēni un skolotāji –konsultanti. Ar oriģinālu sveicienu – patriotisku dziesmu igauņu valodā pasākumu atklāja Rudzātu vidusskolas komandas dalībnieks Roberts Groza.


Pasākuma ietvaros  skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas, atbildot uz  testa jautājumiem  par  ES vēsturi, simboliem, institūcijām u.c. un atpazīstot Eiropas galvaspilsētas. Veidojot krāsainas kolāžas par  ES lauksaimniecības un vides,  sociālo un nodarbinātības, tehnoloģiju un enerģētikas politiku skolēniem bija ne tikai  iespēja radoši izpausties, bet arī pilnveidot prezentācijas prasmes, izteikt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Aizraujoša un spriedzes pilna bija  digitālā spēle „No kuras valsts ir šī eiromonēta?”, kuras laikā katras komandas diviem dalībniekiem bija pēc iespējas ātrāk jāatmin visas eiro monētas.  Izspēlējot lomu spēli „Ceļojums pa Eiropu”, skolēni savstarpēji pārrunāja dažādas stereotipus veicinošas situācijas, nonākot pie secinājumiem, ka ir svarīgi būt iecietīgiem un tolerantiem. Radošs fantāzijas lidojums bija veicot noslēdzošo pasākuma „Esam ES - 10” aktivitāti – komandām bija jaizveido dāvana no plastilīna par godu Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 10. Gadadienai.


Kopumā  pasākuma laikā skolēniem bija iespēju darboties gan komandā, gan individuāli, veicot dažādus uzdevumus un aktivitātes saistībā ar  ES vēsturi, politisko karti, darbības jomām, monetāro politiku, ES tautu kultūras dažādību, pilnveidojot prezentācijas, sadarbības un  komunikācijas prasmes. Paldies skolu komandām par atvērtību un darbotiesprieku!


Liels paldies par  atbalstu  pasākuma veiksmīgai norisei Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai, skolotājai Jevgēņijai Golubevai,  Līvānu novada  Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei un  Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas sektora vadītājai Jeļenai Ābolai par sagādātajām veicināšanas balviņām pasākuma dalībniekiem. Mīļš paldies par muzikālo sveicienu Rudzātu vidusskolas skolniekam Robertam Grozam!  Sirsnīga pateicība Līvānu 1. vidusskolas skolotājai Annai Kurcišai, Rudzātu vidusskolas skolotājiem Ēvaldam Kārklam un Katrīnai Grozai par atsaucību un radošumu, sagatavojot skolēnu komandas.


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti