Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājaLīvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni  interesējas par politiku


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir viena no tām skolām Līvānu novadā, kuras 10.-12. klases mācību programmā ir iekļauts mācību priekšmets „Politika un tiesības”, ar mērķi skolēnos veidot pozitīvu, aktīvu, demokrātisku, tolerantu attieksmi pret sabiedrību, sniegt sistematizētu priekšstatu par politikas procesu norisi sabiedrībā un attīstīt patstāvīgas, kritiskas, radošas darba prasmes un analītiskas spējas.


Lai uzzinātu par sabiedrības līdzdalības iespējām un ietekmi politisko un sabiedrisko procesu norisē, 2014. gada 7. aprīlī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 11.a klases skolēni kopā ar politikas un tiesību skolotāju Inesi Ruļuku piedalījās biedrības „Baltā māja” rīkotajā informatīvajā pasākumā, kurā ar divām lekcijām kā vieslektors uzstājās LU docētājs, politologs Ivars Ījabs. Lekciju laikā tika runāts par sabiedrības līdzdalības un NVO ietekmes iespējām, risinot sabiedrībai svarīgus jautājumus, kā arī analizēti aktuālie politiskie notikumi Latvijā  un pasaulē, tostarp skarts arī jautājums par notikumiem Ukrainā.


Informatīvais pasākums notika projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ietvaros. NVO darbības atbalsta programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas Valsts. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Paldies biedrībai “Baltā māja” par interesanto un saturīgo pasākumu!


Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti