Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja



Līvānu novada vēstures skolotāji piedalās starptautiskā jūdaikas seminārā



Latvijas Universitātes (LU) Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā”  un Vēstures  skolotāju  biedrību Rīgā, Eiropas Savienības mājā 2014. gada 25. - 26. martā  rīkoja  semināru „Ebreji  Baltijā:  piemiņas  stratēģijas  un perspektīvas”, kurā piedalījās  arī  Līvānu novada  vēstures  skolotājas: Sandra Maskalāne  (Līvānu 1. vidusskola),  Žanna Fjodorova  (Līvānu 2. vidusskola)  un Inese Ruļuka  (Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola),  Sanita Dubovska (Rožupes pamatskola), Ineta Bivbāne (Jaunsilavas pamatskola).


Semināra  nodarbības  vadīja vadošie  speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV/ Izraēlas, kas sniedza dalībniekiem unikālu  iespēju  iepazīties ar aktuālo informāciju ebreju vēstures  un kultūras mantojuma pētniecībā Latvijā un ārzemēs. Semināra īpašais viesis bija vieslektore no ASV Templas Universitātes Dialoga institūta  Reisele Veimane  (Racelle Weiman),  daudzu mācību grāmatu un akadēmisku rakstu autore.  Savās  semināra  nodarbībās  R. Veimane interaktīvā veidā analizēja ebreju – kristiešu dialogu  vēsturiskā un sociālpsiholoģiskā skatījumā un  deva ieskatu  Holokausta piemiņas mācībās.  Rabīns  Kalevs  Krelins no Igaunijas savā  lekcijā  izskaidroja piemiņas saglabāšanas tradīciju ebreju kultūrā, analizējot Vecās Derības tekstus. Semināra  ietvaros  tika  prezentēts arī  2013. gadā  izdotais  Meijera  Melera apjomīgais pētījums „Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas”  un  LU  Jūdaikas studiju centra datubāze  „Holokausta memoriālās vietas Latvijā”,  kas ir pirmais mēģinājums  vienkopus  strukturēti apkopot un globālajā tīmeklī  vēstures interesantiem un plašākai sabiedrībai padarīt pieejamu informāciju par  Holokausta  piemiņas  vietām.  Pēc  saturīgajām  lekcijām notika darbs grupās  par pieredzi izglītībā par Holokaustu Baltijā, Holokausta  sociālo  atmiņu  mūsdienās, nacistiskās propogandas mehānismiem (filmas „Sarkanā migla” piemērs).  Pēc  LU  Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieka, vēsturnieka Kaspara Zeļļa uzstāšanās   izraisijās  diskusija  ne  tikai  par  Holokausta sociālo atmiņu,  bet  arī  par  Latvijai svarīgāko vēstures  notikumu  sociālo  atmiņu, kā piemēram, 1949. gada  25.  marta deportācijas.  Pēc filmas „Sarkanā migla” noskatīšānās semināra dalībnieku vidū izraisījās diskusija par 1940. gada Latvijas okupāciju un nacistisko propogandu,  savukārt  pārdomas  par cilvēciskām vērtībām  raisīja  semināra  ietvaros  demonstrētā  2012.  gadā  uzņemtā  poļu  mākslas filma „Atskaņas” („Poklosie”).  Diskusijās  tika  spriests  arī  par  vēstures  lomu  mūsdienu  Latvijas  sabiedrībā, kā  arī aktualizējās jautājums par tolerances izglītību skolā.


Liels paldies par sadarbību un atbalstu LU Jūdaikas studiju centra izpilddirektorei Karīnai Barkanei, visiem semināra organizētājiem un Līvānu novada Izglītības pārvaldei.


Semināra dalībnieki apmeklē bijušo Rīgas ebreju geto teritoriju.

















  


  Vieslektore no Izraēlas/ASV  Reisele Veimane

Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti