Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas akreditētās izglītības programmas

Programma

Klases

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma

kods 23011811

8.-9. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

kods 31011012

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

kods 31011013

10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena  tālmācības izglītības programma

kods 31011013


10.klase

Audzēkņu uzņemšana 2013./2014. m.g.


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem audzēkņus mācībām 2013./2014. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):


- Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma  - mācības notiek 4 dienas nedēļā;


- Klātienē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10., 11.  un 12. klasē  (jāmācās 4 dienas nedēļā);


- Neklātienē vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmā 10.,11. un 12.klasē (jāmācās 2 dienas nedēļā - pirmdien, otrdien vai trešdien, ceturtdien).


Skolēni, kuri ir vecāki par 18 gadiem un kuriem ir attaisnojoši apstākļi (īpaši darba apstākļi, mazi bērni līdz gada vecumam, veselības problēmas vai pagaidu darbs ārzemēs) var mācīties, izmantojot tālmācības metodi.
Skolēni var apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 16.00

Sīkāka informācija pa tālruni 65342942


Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums (aizpilda skolā).

2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli).

3. Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).

4. Darba vietas izziņa (ja strādā).

5. Jāuzrāda pase.

Jaunumi Mācības Tālmācība Skolēnu parlaments Kontakti