07.04.2014


Klašu audzinātāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpili


Jau vairākus gadus kā laba tradīcija ir izveidojies Līvānu  Bērnu un jauniešu centra organizētais  Līvānu novada klašu audzinātāju un metodisko komisiju vadītāju, un direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas brauciens  uz kādu no Latvijas novadiem. Arī šajā mācību gadā saulainā 1. aprīļa rītā kuplā pulkā devāmies uz Latvijas otro lielāko pilsētu Daugavpili, lai apmeklētu izglītības iestādes un izslavēto Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. No Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas uz  Daugavpili devās Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja, 12. b klases audzinātāja Inese Ruļuka.


LASĪT TĀLĀK


26.04.2014


Līvānu novada vidusskolēni piedalās pasākumā      „Esam ES – 10”


2014. gada 1. maijā Latvijai ir vēsturiska diena, jo aprit desmit gadi kopš mūsu valsts ir pievienojusies Eiropas Savienības dalībvalstu pulkam. Eiropas Savienība (ES) ir  28  Eiropas valstu ekonomiskā un politiskā apvienība, kas darbojas uz valstu starpā noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti kopīgie mērķi, politikas un tiesību sistēma, institūcijas, to funkcijas un lomas lēmumu pieņemšanas procesā. Atzīmējot šo gadadienu Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā  un Līvānu novada vidusskolām 2014. gada 17. aprīlī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā rīkoja Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā 10. gadadienai veltītu pasākumu „ESam ES – 10”. Pasākumā piedalījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 10. –12. klases skolēni un skolotāji –konsultanti. Ar oriģinālu sveicienu – patriotisku dziesmu igauņu valodā pasākumu atklāja Rudzātu vidusskolas komandas dalībnieks Roberts Groza.


LASĪT TĀLĀK


02.04.2014


Līvānu novada vēstures skolotāji piedalās starptautiskā jūdaikas seminārā


Latvijas Universitātes (LU) Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā”  un Vēstures  skolotāju  biedrību Rīgā, Eiropas Savienības mājā 2014. gada 25. - 26. martā  rīkoja  semināru „Ebreji  Baltijā:  piemiņas  stratēģijas  un perspektīvas”, kurā piedalījās  arī  Līvānu novada  vēstures  skolotājas: Sandra Maskalāne  (Līvānu 1. vidusskola),  Žanna Fjodorova  (Līvānu 2. vidusskola)  un Inese Ruļuka  (Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola),  Sanita Dubovska (Rožupes pamatskola), Ineta Bivbāne (Jaunsilavas pamatskola).


LASĪT TĀLĀK


29.05.201308.07.2013


Audzēkņu uzņemšana 2013./2014. m.g.


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem audzēkņus mācībām 2013./2014. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma  - mācības notiek 4 dienas nedēļā;


- Klātienē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10., 11.  un 12. klasē  (jāmācās 4 dienas nedēļā);


- Neklātienē vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmā 10.,11. un 12.klasē (jāmācās 2 dienas nedēļā - pirmdien, otrdien vai trešdien, ceturtdien).


Skolēni, kuri ir vecāki par 18 gadiem un kuriem ir attaisnojoši apstākļi (īpaši darba apstākļi, mazi bērni līdz gada vecumam, veselības problēmas vai pagaidu darbs ārzemēs) var mācīties, izmantojot tālmācības metodi.
Skolēni var apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 16.00

Sīkāka informācija pa tālruni 65342942


Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums (aizpilda skolā).

2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli).

3. Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).

4. Darba vietas izziņa (ja strādā).

5. Jāuzrāda pase.05.09.2011


Līvānu novada Vakara vidusskolā atvērta bērnu rotaļu istaba


Jaunais mācību gads Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā šogad sākās ar pārmaiņām – 1.septembrī tika atklāta bērnu rotaļu istaba. Tajā savus bērnus var atstāt tie vecāki, kuri mācās vidusskolā, bet kuriem nav neviena, kas pieskatītu mazuļus.

    Līvānu vakarskolas pulciņu skolotāja un ārpusklases darba organizatore Sarmīte Ručevska stāsta: „Šī ideja mums radās jau labu laiku atpakaļ – aptuveni pirms pusotra gada, kad sajutām vajadzību pēc bērnu rotaļu istabas, jo mums ir daudz māmiņu, kuras mācās un kurām ir mazuļi. Tas ir mūsu sens, lolots sapnis, un beidzot šis sapnis ir piepildījies.”

Katru gadu skolā ir mācījušās daudzas jaunās māmiņas un tēvi. Pagājušajos gados mammas ņēma savus mazuļus līdzi uz mācību stundām, jo nebija citas vietas, kur tos atstāt. Taču tagad bērni līdz septiņu gadu vecumam var pavadīt laiku tuvāk mammai vai tētim arī tad, kad vecāki mācās. Šajā mācību gadā rotaļu istabu izmantos 13 māmiņu bērni. Katru dienu rotaļu istabā uzturas vidēji no trim līdz pieciem bērniem. Šeit par mazajiem gādīgi rūpējas audzinātāja, kura pieņemta darbā uz pilnu slodzi. Viņa stāsta, ka kontakts ar mazajiem ir izveidojies ļoti labs. Lai gan rotaļu istaba ir atvērta pavisam nesen, jau tagad tai ir tāda piekrišana, ka daži bērni pat negrib doties mājās. Arī vecākiem īstenotā ideja patīk, tā ir izdevīga arī tādēļ, ka neprasa ne santīma no jau tā plānajiem maciņiem.

    Māmiņa Liene, kura uz skolu ved savu sešus mēnešus veco dēlu Rihardu, saka: “Istaba ir ļoti izdevusies, mums ļoti patīk.” Bērniem ir pieejamas ne vien dažādas spēles, pasaku grāmatas, mīkstās rotaļlietas un bumbas, bet arī iespēja klausīties mūziku un skatīties dažādas multfilmas un izglītojošās programmas.

    Projekta kopējās izmaksas ir 2959 lati, no kuriem 1834 latus finansēja Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programma. Finansiālu atbalstu sniedza arī Līvānu novada dome. Projektu koordinēja Līvānu novada Vakara vidusskolas direktore Ilze Vanaga un skolotāja Sintija Vaikule, un tas tika īstenots no šā gada februāra līdz septembrim. Sarmīte Ručevska ir pārliecināta, ka rotaļu istaba nesīs jauninājumus arī skolas dzīvē: „Pārmaiņas būs noteikti, jo pie mums būs iespēja mācīties arī tām māmiņām, kuras līdz šim to nevarēja atļauties tikai tāpēc, ka viņām nebija, kas pieskata mazuļus.” Lai bērnus vēl vairāk iekļautu skolas ikdienā, plānots organizēt tādus skolas pasākumus, kuros varēs piedalīties ne vien vecāki, bet arī viņu atvases. Jau pagājušogad šādā veidā tika rīkoti Mātes dienas un Ziemassvētku pasākumi.

Gan skolas darbinieki, gan vecāki atzīst – Līvānu novada Vakara vidusskolā visi dzīvo kā viena draudzīga ģimene.


22.11.2011


Līvānu vakara (maiņu) vidusskola labākā starp Latvijas vakarskolām


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir ieguvusi 1.vietu starp vakara vidusskolām grupā "Specializētās skolas" un pasākumā saņēma balvu - metālā izstrādāto PŪCI.

Draudzīgā aicinājuma fonds šogad ir izveidojis jaunu skolu reitingu, kurš balstīts uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izglītības iestādes ir iedalītas 4 grupās un vienā no grupām nominācijai tika izvirzīta Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola, kura 21.novembrī Latvijas Nacionālajā operā piedalījās balvu pasniegšanas ceremonijā.


23.07.2012


Jauns mācību veids Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - TĀLMĀCĪBA!


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola aicina ikvienu, kurš dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav ieguvis vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 2012./2013.m.g., pievienoties audzēkņu pulkam un iegūt izglītību klātienes vai neklātienes formā latviešu valodā, tai skaitā TĀLMĀCĪBAS formā.

Jaunums! Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 2012./2013.m.g. 10.klasei piedāvā iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībās formā bez maksas. Mācies ar prieku caur internetu sev vēlamā laikā no jebkuras vietas pasaulē.

Tālmācība ir risinājums, lai savienotu mācības ar darbu, ģimeni. Tālmācības audzēkņiem mācību process galvenokārt notiek patstāvīgi, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (būs nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu). Visi mācību materiāli būs pieejami internetā, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas Moodle vidē. Sākoties mācību gadam, skola nodrošinās apmācības, kā praktiski strādāt Moodle vidē, konsultēs, kā notiks informācijas apmaiņa, mājas darbu un ieskaišu darbu iesūtīšana. Katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko mācīšanās laiku un tempu, atbilstoši sastādītajam individuālajam mācību plānam.

27.08.2012


Audzēkņu uzņemšana!


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2012./2013.m.g.Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 17.00

Sīkāka informācija pa tālruni  65342942


Iesniedzamie dokumenti:

1. iesniegums (aizpilda skolā)

2. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli)

3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u)

4. darba vietas izziņa (ja strādā)

            5. jāuzrāda pase

02.02.2013


Absolventu vakars Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola aicina skolas absolventus uz tikšanos šī gada 22.februārī plkst.19.00. Dalības maksa 1 Ls. Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums.


Jaunumi Mācības Tālmācība Skolēnu parlaments Kontakti

04.12.2012


Līvānos - labākā vakarskola valstī


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

27.08.201307.10.2013


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni apmeklē Saeimu23. septembrī  jau sesto reizi Saeimā notika tradicionālā Atvērto durvju diena. Šogad iespēju klātienē aplūkot Saeimas namu, iepazīt tā arhitektūru, vēsturi, uzzināt vairāk par deputātu ikdienas darbu izmantojām arī  mēs, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni un skolotājas. Lai varētu aplūkot parlamenta ēku, katram Saeimas Atvērto durvju apmeklētājam (arī mums!) bija jāiziet nopietna drošības pārbaude, pēc kuras tika izsniegts īpašs buklets par Saeimas nama vēsturi, kas kalpoja par ceļvedi mūsu ekskursijas laikā. Skolēniem bija iespēja arī piedalīties Atvērto dienu konkursā, pārbaudot savu vērību un meklējot atbildes uz trīspadsmit āķīgiem jautājumiem dažādās apmeklētājiem atvērtajās Saeimas nama telpās.


LASĪT TĀLĀK08.11.2013


Vakarskolas skolēni piedalās neformālās izglītības apmācībās Daugavpilī   Skolēnu rudens brīvdienās no 29. līdz 31. oktobrim  Daugavpilī  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni – mūsu skolas parlamenta pārstāvji Sintija Lukjanska un Elmārs Valainis kopā  ar raksta autori piedalījās neformālās izglītības apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā”. Kopumā apmācībām bija pieteikušies 68 dalībnieki, taču mēs ieguvām iespēju būt starp 24 labākajiem. Šīs apmācības tika rīkotas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Apmācības bija lieliska iespēja satikties Latgales reģiona skolu parlamentu pārstāvjiem un skolotājiem – parlamenta konsultantiem, lai neformālā vidē pārrunātu aktuālos jautājumus par pašpārvaldes lomu, uzdevumiem un resursiem mūsdienu skolā, kopīgi mācītos un  saturīgi pavadītu laiku, piedaloties dažādās komandas veidošanas aktivitātēs. Visi dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību apmācībās.


LASĪT TĀLĀK17.12.201305.03.2014


Latvijas mūzikas olimpiāde „Muzicē un saceri”


1.martā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās III Latvijas atklātās Mūzikas olimpiādes „Muzicē un saceri”, Latgales reģiona 3. kārta. Olimpiāde tiek rīkota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju. 

Olimpiādē  piedalījās 25 dalībnieki - 15 jaunākajā un 10 vecākajā grupā. Dalībnieki bija ieradušies no Daugavpils novada un pilsētas, Baltinavas, Preiļu, Ludzas, Balvu, Kārsavas, Līvānu, Krāslavas, Ilūkstes, Rēzeknes, Rugāju un Balvu novadiem. 

 

LASĪT TĀLĀKLīvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

08.04.2014


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni  interesējas par politiku


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir viena no tām skolām Līvānu novadā, kuras 10.-12. klases mācību programmā ir iekļauts mācību priekšmets „Politika un tiesības”, ar mērķi skolēnos veidot pozitīvu, aktīvu, demokrātisku, tolerantu attieksmi pret sabiedrību, sniegt sistematizētu priekšstatu par politikas procesu norisi sabiedrībā un attīstīt patstāvīgas, kritiskas, radošas darba prasmes un analītiskas spējas.


LASĪT TĀLĀK


05.12.2013


Līvānu novada vakarskolai – 15!


Šogad decembris ir Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas jubilejas mēnesis – mums aprit piecpadsmit gadi. Tāds aušīgs pusaudžu vecums, kad, atskatoties vēsturē, var teikt, paveikts ir daudz, bet pie sasniegtā neapstāsimies. Par to liecina gan skolas izremontētās mācību telpas un krāsainais skolas vizuālais tēls, mācību līdzekļu tehniskais nodrošinājums, mācību sasniegumi un skolas sabiedriskā dzīve. Kopš vakarskolas dibināšanas 1999. gadā skolas vīzija ir palikusi nemainīga, atgādinot, ka vakarskola ir ne tikai jauniešu un pieaugušo kultūrizglītības centrs, kas cilvēka mūža ilgumā rada iespēju personības vispusīgai attīstībai un sekmē konkurētspēju darba tirgū, bet arī skola jauniešiem un pieaugušajiem, kuri ir gatavi gan mācīties, gan strādāt un rūpēties par savu ģimeni. Mūsu skolā ir padomāts arī par jaunajām māmiņām, jo 2011. gada nogalē, pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda projekta līdzekļiem, skolā tika  atklāta skaista un krāsaina rotaļu istaba, kur uzraudzībā  mācību stundu laikā var atstāt savus mazuļus.


LASĪT TĀLĀK


06.06.2014